Frågor om relining

Vad är relining?

Relining betyder renovering av avlopp i mark och fastigheter.  

Vad är relining med Dakki-metoden?

En relining med Dakki-metoden ger ett helt mjukt och sammanhängande tätskikt i avloppssystemet, helt utan skarvar. Vi förnyar alltid allt som avloppssystemet avser, inklusive golvbrunnar.

När passar mjuk relining?

Mjuk relining lämpar sig bäst inuti fastigheter, där det finns krav på att materialet tål att temperaturen växlar mellan kallt och varmt vatten.

När passar hård relining?

Hård relining lämpar sig bäst i källare och mark, där det finns krav på att materialet tål tryck från omgivande mark och rötter.

Finns det någon risk att obehöriga kan komma in i lägenheten när arbetet pågår?

Nej, vi stänger alltid dörrarna till bostäderna vi jobbar i. Alla verktyg vi behöver finns på en vagn som vi tar med oss in i bostaden under arbetet.

Görs det någon kvalitetskontroll av beläggningen?

Ja, metodens typgodkännande förutsätter en kontinuerlig kvalitetskontroll. Inspektioner med kamera genomförs alltid av oss själva efter de olika momenten. Dessutom ingår det i typgodkännandet att certifieringsorganet SITAC årligen inspekterar våra entreprenader utan förvarning.

Vilka rördimensioner kan ni relina?

Vi klarar rensning, beläggning och filmning av avloppsrör med en inre diameter mellan 32 och 160 mm och har inte några begränsningar vad det gäller böjar.

Vilken garanti ges på arbetet?

10 års ansvarsgaranti i enlighet med byggbranschen leveransbestämmelser, ABT06.

Hur länge håller relining?

Dakkis äldsta jobb är idag över 20 år. Provbitar därifrån visar att vår metod och material möter kraven, inte bara i labbtester hos SP utan, även hos ett levande avloppssystem. Vi är stolta över att kunna ge våra kunder ett säkert avloppssytem som stämmer överens med Boverkets regler.

Håller ett belagt avlopp vanlig rensning?

Ja. Beläggningen är speciellt framtagen för sitt ändamål och tål därmed både högtrycksspolning och mekanisk rensning på samma sätt som PVC-avloppsrör (plaströr). Ett belagt rör tål också kemiska avloppsrengöringsmedel.

Skiljer sig belagda avloppsrör från nya?

Vanligtvis upplevs avloppsrör belagda med epoxi betydligt tystare. Numera är nya gjutjärnsrör belagda med tunnt lager epoxi. Rör belagda med mjukt material har en elastisk beläggning som följer rörens rörelser, de saknar också fogar, vilka annars utgör läckagerisker.

Kan man ansluta nya rör till relinade rör?

Ja. Att göra nya anslutningar till Dakki-belagda avloppssystem medför inga problem. Det görs som vanligt genom att kapa det gamla röret och ansluta det nya röret med övergångskopplingar. Det krävs alltså inga specialverktyg eller specialiserade rörtekniker från Dakki.

Kan man relina alla rör?

Ja alla avloppsrör kan relinas.