Miljö och kvalitet

Kvalitetet är en av våra ledstjärnor som ska genomsyra allt vi gör.

Kvalitet

Dakki levererar kvalitet och år 2003 var Dakki första reliningföretaget att få ett typgodkännande från SITAC. Vi är kvalitetscertifierade enligt Brif 3Q och genomgår årligen kontroller för att förbättra och behålla vår kvalitet. Dakkis äldsta jobb är idag drygt 20 år. Provbitar därifrån visar att vår metod och material möter kraven, inte bara i labbtester utan, hos ett levande avloppssystem. Vi stolta över att kunna ge våra kunder ett säkert avloppssystem som stämmer överens med Boverkets regler.

Kvalitetet är en av våra ledstjärnor som ska genomsyra allt vi gör; i mötet med nya och befintliga kunder, arbetets gång och den slutgiltiga produkten. Eftersom vi äger hela kedjan kan vi säkerställa en hög kvalitetet från receptet på produkten till mötet med kund och avslutad relining. Det i sin tur ger våra kunder en trygg leverans på ett förnyat avloppssystem.

Miljövänligt

Dakki strävar mot en grönare och hållbarare framtid. Genom relining bidrar vi till att sopbergen minskar och till återhållsam konsumtion av naturens resurser. Socialt påverkar relining minimalt på de boendes vardag. Ekonomiskt spar relining både på de boendes ekonomi och på de globala resurserna. Vi är stolta över att bidra till ett hållbarare samhälle.