Reliningprocessen

1. Platsbesök

Vi presenterar oss och samlar in visuellt underlag för offert.

2. Offert/kontrakt

Vi lämnar offert på er förfrågan, vid godkännande skriver vi avtal.

3. Uppstartsmöte

Vi planerar projektets genomförande.

4. Avisering

Vi aviserar de boende om projektets genomförande.

5. Relining

Så går relining till

Dag 1-Täckning
Vi börjar med att täcka golv och väggar med skyddande hårdpapp från hallen in till badrum och kök. Därefter demonterar vi toalettstolar och vattenlås.

Dag 2–Rensning
Rören rengörs och rensas genom slipning i samband med spolning så att avlagringar och rost avlägsnas. Arbetet granskas med videokamera för att säkerställa att rören är rena och hela innan appliceringen påbörjas.

Dag 3–Relining
Rören relinas invändigt med coating eller lining. Efterföljande dag inspekteras, filmas och dokumenteras reliningen.

Dag 4–Återmontering
När resultatet av arbetet når våra kvalitetskrav återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som demonterats. Vi städar de utrymmen vi arbetat i så att ditt boende är rent när du kommer hem.

6. Slutbesiktning & dokumentation

Efter avslutat projekt överlämnas dokumentation och egenkontroller till kund.