Dakkiplugg

Titel:
Dakkiplugg 50 mm
Artikelnummer:
FB9-971
Pris:115 kr

Framtagen för att underlätta rensning och beläggning av brunnar och brunnsledningar.

Monteras i brunnsläppen efter håltagning. Finns i 50 mm och 67 mm