Om Tools

Dakki AB är ett familjeägt företag, som grundades 1987 av ingenjör Bror Eklund.

I början var företaget engagerat i både produktutveckling och entreprenader, men i takt med att bolaget växte blev det aktuellt att separera på verksamheterna. Idag är Dakki AB ett
renodlat produktbolag, som tillverkar och utvecklar professionella verktyg för reliningbranschen.

Våra produkter är av hög kvalitet med stark krydda av ergonomi. Några av våra produkter
tillverkar vi själva. Andra produkter är vi återförsäljare för. Vi riktar oss mot främst mot entreprenadföretag inom reliningbranschen, men också mot VVS- och förvaltningsföretag.

Återförsäljare

Dakki AB bedriver också utbildning av nya reliningtekniker, som efter godkänt prov blir certifierade att utföra relining med Dakki-metoden. Företag med Dakki-certifierad tekniker har därmed möjlighet att bli återförsäljare till Dakki-metoden. De får tillstånd att köpa och utföra entreprenader med Dakkis mjuka appliceringsmaterial, elastocoat och elastoliner.

Vision

Vi vill erbjuda produkter som underlättar för relininghantverkare att utföra jobb och samtidigt bidra till ett hållbarare samhälle genom att skapa miljövänliga produkter och material.

Vi tänker hållbarhet

Dakki AB strävar mot en grönare och hållbarare framtid. Genom tillverkning av reliningverktyg och utbildning, ger vi entreprenörer och fastighetsägare möjlighet att hushålla med naturens resurser och att aktivt bidra till minskade utsläpp. Vi är inte bara måna om människors externa miljö, utan även om deras interna miljö. Därför arbetar Dakki AB för att ta in och utveckla miljövänliga och ergonomiska produkter så långt det är möjligt. För att uppnå detta deltar vi aktivt i forskning och utvecklingen, och har nära samarbete med kemister och forskare.